Okres wypełniania Formularza Zgłoszeniowego uprawniającego do Zwrotu Cashback trwa od 17 maja 2024 do 15 lipca 2024.

Wszelkie informacje dostępne w Regulaminie promocji oraz na stronie www.cashbacksigma.kconsult.pl